x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Donnerstag, 18. Oktober 2018 01:39

Charaktere

MultiDKP Konto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 1 Todesritter
Sólem0.00
Thorfried0.00
Tudarise0.00
class 2 Druide
Peyax2594.00
Natili1241.00
Chibimisha1043.00
Choepette0.00
Wunderkaefer0.00
class 3 Jäger
Terrà2198.00
Carinae0.00
Majínvegeta0.00
Metzelmichi0.00
Ylil0.00
class 4 Magier
Lorlan3163.00
Vynora530.00
Kyràliá0.00
Danulfmägikz0.00
Amèlié0.00
class 5 Paladin
Oaramis441.00
Ulldræl0.00
Renthar0.00
Arizoná0.00
Grimbôr0.00
class 6 Priester
Mlaurnie0.00
Edolie0.00
Lumoh0.00
Sheevraqt0.00
class 7 Schurke
Vialå551.00
Avandel0.00
Lyréia0.00
class 8 Schamane
Akrôma0.00
class 9 Hexenmeister
Zensiert0.00
Sèraa0.00
Arenthul0.00
Ryûnosuke0.00
Ulerian0.00
class 10 Krieger
Worg4730.00
Grònd0.00
class 11 Mönch
Shivacosma0.00
Daosu0.00
Jôzôka0.00
threnosz0.00
class 12 Dämonenjäger
Klaý2363.00
Ærilaya0.00
Déft0.00

Überblick

# Name Level Rang Status Klasse Typ
1
[Xceed] Akrôma 120 rank 2Raidmember class 8 Schamane Main
2
[Xceed] Amèlié 120 rank 11Social class 4 Magier Main
3
[Xceed] Arenthul 120 rank 3Member class 9 Hexenmeister Main
4
[Xceed] Arizoná 120 rank 3Member class 5 Paladin Main
5
[Xceed] Avandel 120 rank 11Social class 7 Schurke Main
6
[Xceed] Carinae 120 rank 2Raidmember class 3 Jäger Main
7
[Xceed] Chibimisha 120 rank 1Advisor class 2 Druide Main
8
[Xceed] Choepette 120 rank 3Member class 2 Druide Main
9
[Xceed] Danulfmägikz 120 rank 3Member class 4 Magier Main
10
[Xceed] Daosu 120 rank 3Member class 11 Mönch Main
11
[Xceed] Déawyn 120 rank 4Trial class 4 Magier Main
12
[Xceed] Déft 120 rank 4Trial class 12 Dämonenjäger Main
13
[Xceed] Edolie 120 rank 2Raidmember class 6 Priester Main
14
[Xceed] Elunares 120 rank 11Social class 2 Druide Main
15
[Xceed] Grimbôr 120 rank 2Raidmember class 5 Paladin Main
16
[Xceed] Grònd 120 Twink class 10 Krieger Main
17
[Xceed] Jôzôka 120 rank 2Raidmember class 11 Mönch Main
18
[Xceed] Klaý 120 Twink class 12 Dämonenjäger Main
19
[Xceed] Kyràliá 120 rank 4Trial class 4 Magier Main
20
[Xceed] Lloria 120 rank 11Social class 2 Druide Main
21
[Xceed] Lorlan 120 rank 3Member class 4 Magier Main
22
[Xceed] Lumoh 120 rank 2Raidmember class 6 Priester Main
23
[Xceed] Lyréia 120 rank 1Advisor class 7 Schurke Main
24
[Xceed] Majínvegeta 120 rank 1Advisor class 3 Jäger Main
25
[Xceed] Meara 120 rank 3Member class 2 Druide Main
26
[Xceed] Metzelmichi 120 rank 2Raidmember class 3 Jäger Main
27
[Xceed] Mlaurnie 120 rank 2Raidmember class 6 Priester Main
28
[Xceed] Natili 110 rank 4Trial class 2 Druide Main
29
[Xceed] Oaramis 120 rank 3Member class 5 Paladin Main
30
[Xceed] Peyax 120 rank 11Social class 2 Druide Main
31
[Xceed] Renthar 120 rank 1Advisor class 5 Paladin Main
32
[Xceed] Ryûnosuke 120 rank 11Social class 9 Hexenmeister Main
33
[Xceed] Sheevraqt 120 rank 2Raidmember class 6 Priester Main
34
[Xceed] Shivacosma 120 rank 11Social class 11 Mönch Main
35
[Xceed] Sèraa 120 rank 2Raidmember class 9 Hexenmeister Main
36
[Xceed] Sólem 120 rank 3Member class 1 Todesritter Main
37
[Xceed] Terrà 120 rank 2Raidmember class 3 Jäger Main
38
[Xceed] Thorfried 114 rank 3Member class 1 Todesritter Main
39
[Xceed] Trubâdix 120 rank 11Social class 9 Hexenmeister Main
40
[Xceed] Tudarise 120 Twink class 1 Todesritter Main
41
[Xceed] Ulerian 120 rank 4Trial class 9 Hexenmeister Main
42
[Xceed] Ulldræl 120 rank 1Advisor class 5 Paladin Main
43
[Xceed] Vialå 120 rank 2Raidmember class 7 Schurke Main
44
[Xceed] Vynora 120 rank 1Advisor class 4 Magier Main
45
[Xceed] Worg 120 rank 0Leader class 10 Krieger Main
46
[Xceed] Wunderkaefer 120 rank 1Advisor class 2 Druide Main
47
[Xceed] Ylil 120 rank 11Social class 3 Jäger Main
48
[Xceed] Zensiert 120 rank 2Raidmember class 9 Hexenmeister Main
49
[Xceed] threnosz 120 rank 11Social class 11 Mönch Main
50
[Xceed] Ærilaya 120 rank 4Trial class 12 Dämonenjäger Main
... 50 Charakter(e) gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.

Ich habe mein Passwort vergessen