x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Donnerstag, 17. Januar 2019 06:45

Charaktere

MultiDKP Konto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 1 Todesritter
Sólem0.00
Mahald0.00
class 2 Druide
Peyax2594.00
Chibimisha1043.00
Choepette0.00
Wunderkaefer0.00
Meara0.00
class 3 Jäger
Terrà2198.00
Majínvegeta0.00
Metzelmichi0.00
class 4 Magier
Vynora530.00
Yukiyumi0.00
class 5 Paladin
Ulldræl0.00
class 6 Priester
Mlaurnie0.00
Edolie0.00
Lumoh0.00
Sheevraqt0.00
class 7 Schurke
Vialå551.00
Lyréia0.00
Shaia0.00
class 8 Schamane
Akrôma0.00
class 9 Hexenmeister
Zensiert0.00
Lufia0.00
class 10 Krieger
Worg4730.00
class 11 Mönch
Bunráku0.00
Daosu0.00
Jôzôka0.00
class 12 Dämonenjäger
Nadili1241.00
Ærilaya0.00

Überblick

# Name Level Rang Status Klasse Typ
1
[Xceed] Ærilaya 120 rank 4Trial class 12 Dämonenjäger Main
2
[Xceed] Zensiert 120 rank 2Raidmember class 9 Hexenmeister Main
3
[Xceed] Yukiyumi 120 rank 2Raidmember class 4 Magier Main
4
[Xceed] Wunderkaefer 120 rank 1Advisor class 2 Druide Main
5
[Xceed] Worg 120 rank 0Leader class 10 Krieger Main
6
[Xceed] Vynora 120 rank 1Advisor class 4 Magier Main
7
[Xceed] Vialå 120 rank 2Raidmember class 7 Schurke Main
8
[Xceed] Ulldræl 120 rank 1Advisor class 5 Paladin Main
9
[Xceed] Terrà 120 rank 2Raidmember class 3 Jäger Main
10
[Xceed] Sólem 120 rank 3Member class 1 Todesritter Main
11
[Xceed] Sheevraqt 120 Twink class 6 Priester Main
12
[Xceed] Shaia 120 rank 2Raidmember class 7 Schurke Main
13
[Xceed] Peyax 120 rank 11Social class 2 Druide Main
14
[Xceed] Nadili 120 rank 2Raidmember class 12 Dämonenjäger Main
15
[Xceed] Mlaurnie 120 rank 2Raidmember class 6 Priester Main
16
[Xceed] Metzelmichi 120 rank 2Raidmember class 3 Jäger Main
17
[Xceed] Meara 120 rank 2Raidmember class 2 Druide Main
18
[Xceed] Majínvegeta 120 rank 1Advisor class 3 Jäger Main
19
[Xceed] Mahald 120 rank 4Trial class 1 Todesritter Main
20
[Xceed] Lyréia 120 rank 1Advisor class 7 Schurke Main
21
[Xceed] Lumoh 120 rank 2Raidmember class 6 Priester Main
22
[Xceed] Lufia 120 rank 4Trial class 9 Hexenmeister Main
23
[Xceed] Jôzôka 120 rank 2Raidmember class 11 Mönch Main
24
[Xceed] Edolie 120 rank 2Raidmember class 6 Priester Main
25
[Xceed] Daosu 120 rank 3Member class 11 Mönch Main
26
[Xceed] Choepette 120 rank 3Member class 2 Druide Main
27
[Xceed] Chibimisha 120 rank 1Advisor class 2 Druide Main
28
[Xceed] Bunráku 120 rank 1Advisor class 11 Mönch Main
29
[Xceed] Akrôma 120 rank 2Raidmember class 8 Schamane Main
... 29 Charakter(e) gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.

Ich habe mein Passwort vergessen