x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

  • Donnerstag, 17. Januar 2019 06:44
Guildtabard
Xceed
EU-Blackmoore • 0

class 1 Todesritter

Name Rolle Rang Level
[Xceed] Thorfried Tank rank 11Social 114
[Xceed] Sólem DD Nahkampf rank 3Member 120
[Xceed] Mahald DD Nahkampf rank 4Trial 120
[Xceed] Factory DD Nahkampf rank 11Social 110
[Xceed] Available DD Nahkampf rank 11Social 120
... 5 Einträge gefunden


class 2 Druide

Name Rolle Rang Level
[Xceed] Xyzandra DD Nahkampf rank 11Social 110
[Xceed] Wunderkaefer DD Nahkampf rank 1Advisor 120
[Xceed] Tháláná DD Nahkampf rank 11Social 110
[Xceed] Sterbertc DD Nahkampf rank 11Social 110
[Xceed] Peyax DD Nahkampf rank 11Social 120
[Xceed] Negrá DD Nahkampf Twink 110
[Xceed] Meara DD Fernkampf rank 2Raidmember 120
[Xceed] Lloria Heiler rank 11Social 120
[Xceed] Legeniel Tank rank 11Social 110
[Xceed] Finis DD Nahkampf rank 11Social 120
[Xceed] Elunares Heiler rank 11Social 120
[Xceed] Choepette DD Nahkampf rank 3Member 120
[Xceed] Chibimisha Heiler rank 1Advisor 120
... 13 Einträge gefunden


class 3 Jäger

Name Rolle Rang Level
[Xceed] Ázzaro DD Fernkampf rank 3Member 120
[Xceed] Ylil DD Fernkampf rank 11Social 120
[Xceed] Terrà DD Fernkampf rank 2Raidmember 120
[Xceed] Overcurrent DD Fernkampf rank 11Social 120
[Xceed] Oberfoerster DD Fernkampf Twink 110
[Xceed] Metzelmichi DD Fernkampf rank 2Raidmember 120
[Xceed] Majínvegeta DD Fernkampf rank 1Advisor 120
[Xceed] Dwarfimir DD Fernkampf rank 11Social 110
... 8 Einträge gefunden


class 4 Magier

Name Rolle Rang Level
[Xceed] Yukiyumi DD Fernkampf rank 2Raidmember 120
[Xceed] Vynora DD Fernkampf rank 1Advisor 120
[Xceed] Vaenic DD Fernkampf Twink 110
[Xceed] Rumeal DD Fernkampf rank 11Social 113
[Xceed] Amèlié DD Fernkampf rank 11Social 120
... 5 Einträge gefunden


class 5 Paladin

Name Rolle Rang Level
[Xceed] Ulldræl Heiler rank 1Advisor 120
[Xceed] Sinura Heiler rank 4Trial 120
[Xceed] Oaramis DD Nahkampf rank 11Social 120
[Xceed] Ljus Heiler rank 11Social 120
[Xceed] Ktina DD Nahkampf rank 11Social 120
[Xceed] Ishrî Heiler Twink 120
[Xceed] Grimbôr Heiler rank 3Member 120
... 7 Einträge gefunden


class 6 Priester

Name Rolle Rang Level
[Xceed] Taùrièl Heiler rank 3Member 120
[Xceed] Sheevraqt DD Fernkampf Twink 120
[Xceed] Nivâ DD Fernkampf rank 11Social 120
[Xceed] Mlaurnie Heiler rank 2Raidmember 120
[Xceed] Lumoh DD Fernkampf rank 2Raidmember 120
[Xceed] Edolie Heiler rank 2Raidmember 120
... 6 Einträge gefunden


class 7 Schurke

Name Rolle Rang Level
[Xceed] Vialå DD Nahkampf rank 2Raidmember 120
[Xceed] Shaia DD Nahkampf rank 2Raidmember 120
[Xceed] Lyréia DD Nahkampf rank 1Advisor 120
[Xceed] Avandel DD Nahkampf rank 11Social 120
... 4 Einträge gefunden


class 8 Schamane

Name Rolle Rang Level
[Xceed] Trakena DD Nahkampf rank 11Social 120
[Xceed] Akrôma DD Nahkampf rank 2Raidmember 120
... 2 Einträge gefunden


class 9 Hexenmeister

Name Rolle Rang Level
[Xceed] Zensiert DD Fernkampf rank 2Raidmember 120
[Xceed] Sèraa DD Fernkampf rank 3Member 120
[Xceed] Lufia DD Fernkampf rank 4Trial 120
[Xceed] Frester DD Fernkampf rank 3Member 120
[Xceed] Chronas DD Fernkampf rank 4Trial 120
[Xceed] Arenthul DD Fernkampf rank 3Member 120
... 6 Einträge gefunden


class 10 Krieger

Name Rolle Rang Level
[Xceed] Worg DD Nahkampf rank 0Leader 120
[Xceed] Grònd DD Nahkampf Twink 120
... 2 Einträge gefunden


class 11 Mönch

Name Rolle Rang Level
[Xceed] Threnosz Heiler rank 11Social 120
[Xceed] Sûrisch DD Nahkampf rank 4Trial 46
[Xceed] Pradesh DD Nahkampf Twink 110
[Xceed] Jôzôka Tank rank 2Raidmember 120
[Xceed] Daosu DD Nahkampf rank 3Member 120
[Xceed] CptSchneider DD Nahkampf rank 3Member 120
[Xceed] Bunráku Heiler rank 1Advisor 120
... 7 Einträge gefunden


class 12 Dämonenjäger

Name Rolle Rang Level
[Xceed] Ærilaya DD Nahkampf rank 4Trial 120
[Xceed] Yabldh DD Nahkampf Twink 120
[Xceed] Nadili DD Nahkampf rank 2Raidmember 120
[Xceed] Klaý DD Nahkampf Twink 120
[Xceed] Déft DD Nahkampf rank 4Trial 120
[Xceed] Aeduria DD Nahkampf rank 2Raidmember 100
... 6 Einträge gefunden 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.

Ich habe mein Passwort vergessen